Om gården/kontakt

Här på Hjärtegården är du välkommen att använda din del av Sparbanksbonusen vad du än önskar köpa.

Hjärtegården passar då på att ge Dig ytterligare 10 procent rabatt!

för ett

Hälsosamt och Välmående liv


Om Hjärtegården och Permakultur


Här förenas ekologisk odling med återanvändning och gamla, mer långsamma metoder.  Än så länge gör vi det mesta för hand, på gott och ont, men vi sticker inte under stol med att vi längtar efter en traktor!

Permakultur är den filosofi vi följer när det gäller uppbyggandet av gården. Permakultur som koncept kan  omfatta hela samhället och bli hur stort som helst, om man önskar det. Vi har valt att satsa på de delar som vi lättats klarar av. 

Permakultur står för omsorg om vår jord, omsorg om människan och lika fördelning mellan oss levande på jorden. Och det gör vi på ett sätt som ger största möjliga utkomst/skörd efter att ha förbrukat så lite energi som möjligt. Det betyder att vi lever ett cykliskt liv i samklang med naturens skiftningar och årstider. Vill du vet mer, läs då vidare här:


För att beskriva detta tydligast ger vi här exempel på hur vi tänker och agerar enligt permakulturens 12 grundprinciper. De olika principernas "namn" står inom parentes.


Vi har observerat vad som händer under gården under flera år, vädermässigt mm, och har därefter skapat en design över gårdens kommande utveckling (observera och förändra)

Vi samlar regnvatten för att vattna med. Och vi planerar för både sol- och  vindkraft också! (samla och förvara energi)

Vi skapar olika möjligheter till försäljning på gården som ger oss inkomst (skapa en utkomst)

Våra idéer vi bygger vårt arbete på är grundläggande för vårt välmåendes skull och ska i största möjlig mån utgöra grunden för en fortsatt verksamhet utan beroende av myndigheter eller andra utifrån (fostra till hälsa och resilience/hållbarhet)

Vi odlar vår egen mat i den utsträckning vi kan, mycket med hjälp av hästgödsel och kompost som blir till näringsrik jord (uppskattar och använder förnyelsebara resurser)

Vi återanvänder mycket gammalt byggnadsmaterial och en hel del av det som annars skulle vara våra egna sopor. (lämnar inga sopor)

Vi går tillbaka till vår design emellanåt och förändrar en del detaljer för att helheten ska fungera bättre (från mönster till detaljer)

Mycket av vår verksamhet tar plats i vårt bostadshus (integrera i stället för att separera)

Vi river gamla tak och byggnader för hand, lite i taget, i stället för att slå/bränna allt på en gång, mycket  för att kunna ta vara på sådant som går att använda igen  (små och långsamma lösningar)

Vi ser nytta och njutning i att plantera enligt både skogsträdgårdsmetod och i ett växthus. Vi använder olika sorters jordförbättrare/gödning, både kompost, hästgödsel, halm, löv, urin och nässlevatten (använd och uppskatta skillnader)

Vi uppskattar att plantera längs kanterna i odlingsbäddarna och längs staketet (använd kanter och marginaler)

Den gamla veboden som tömdes för att bli hönshus passade plötsligt allra bäst till att användas som hästarnas lösdrift! (använd och svara upp till förändring med ett kreativt sinne)

Dessa är permakulturens  12 principer presenterade på ett enkelt och förståeligt sätt. Vi gillar att vara enkla här! Då finns det både energi och lust över till annat!

 Kontakta oss!

Skicka oss gärna ett mail med frågor, förslag eller kritik du har!

 
 
 
 

Hjärtegården, Örberga 125 

731 97 Köping

Email: gunneli@hjartegarden.se, john@hjartegarden.se

Telefon: Gunneli 0707874860

John 0736561292

© Copyright. All Rights Reserved.

För att säkerställa kvalitéten är Hjärtegården medlemar av både LRF och Naturturismföretagen. 

www.lrf.se

www.naturturismforetagen.se

 

Gunneli Fallmark & John Pilgrim

driver Hjärtegårdens verksamhet. Under 5 år har en naturlig oas byggts upp där besökarna inbjuds att ta ett steg tillbaka för att finna lugn, harmoni och välmående. Väderleken och årstidens naturliga, cykliska gång under året bestämmer vad som är aktuellt att ta i tu med just nu.

Varmt välkommen att ta del av det!